Vrouwen naar de top?

Wat zijn hindernissen voor vrouwen om naar de top door te stromen? Een van de redenen kan zijn dat vrouwen minder tijd spenderen met de baas dan mannen. Brengen de mannen zo’n 30 procent van hun tijd door met hun leidinggevenden, de vrouwen spenderen slechts 15 procent (de helft) van de tijd door aan hun baas. Volgens deskundigen is dit een belangrijke oorzaak dat vrouwen door hun leidinggevenden als minder strategisch en visionair gepercipieerd. Niet omdat ze geen visie hebben, wel omdat ze die niet voldoende kenbaar maken. Alhoewel vrouwen doorgaans beter scoren op belangrijke aspecten als samenwerken, aansturen van medewerkers en feedback geven maken ze toch geen carriere omdat ze minder zichtbaar zijn voor hun managers. Onderstaande bron biedt interessante inzichten over de hobbels die een vrouw moet nemen op weg naar de top.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *