Kwaliteit boven kwantiteit

Europa vindt dat eigenlijk 40% van de Nederlandse jongeren hoger onderwijs moet hebben genoten. Maar staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs nuanceert deze doelstelling. De staatssecretaris vindt het belangrijker dat de kwalitatieve normen worden behaald, dan dat een bepaald perentage wordt behaald.

Zijlstra vindt het belangrijk dat het Nederlands hoger onderwijs internationaal gezien “als echt hoog geldt”. Dit is volgens ons een goede denkrichting. Als er alleen wordt gekeken naar aantallen, dan kan zomaar de kwaliteit en daarmee het aanzien van onze opleidingen in Nederland onder druk komen te staan. Studenten die een opleiding hebben gevolgd, willen zeker zijn dat hun investering ook in de toekomst zijn waarde behoudt. Dit geldt zowel voor het hoger en academisch onderwijs, als voor post-HBO en post-academische studies.

Leave a Comment

Your email address will not be published.