Financiering via levenlanglerenkrediet voor MBA opleiding

Je hoeft niet meer lang te sparen voor een MBA opleiding dankzij het levenlanglerenkrediet

De overheid helpt je met het investeren in je toekomst. Vanaf september 2017 is het mogelijk om een lening af te sluiten, welke lijkt op de studiefinanciering die studenten hebben. Als je een MBA opleiding wilt volgen, doe hier dan je voordeel mee, want de rente op deze lening is laag.

Toelatingseisen afsluiting krediet

Iedereen tussen de 30 en 55 jaar kan geld lenen van de overheid om zijn/haar studiekosten van een opleiding te betalen. U moet de juiste Nederlandse nationaliteit hebben, geen recht meer hebben op reguliere studiefinanciering en het collegegeld of lesgeld mag niet door iemand anders betaald worden. Precieze voorwaarden zijn hier te vinden.

Grootte krediet

Per jaar kun je een bedrag lenen voor je collegegeld of lesgeld. Dit gaat tot een maximum van €10,030,20 per jaar voor de universiteit en het hbo, €5.685,- voor mbo. Bij een bedrag hoger dan €2006,- (hbo en universiteit) of €1137,- (mbo) moet je een verklaring collegegeld/cursusgeld meesturen. Je kunt hiervoor een formulier gebruiken die te vinden is op de website van DUO.

Duur krediet

Het levenlanglerenkrediet is van toepassing voor de duur van je opleiding. Dit is in veel gevallen 4 jaar. Voor deeltijdopleidingen is er een extra jaar van toepassing.

Uitbetaling krediet

Elke maand krijg je 1/12e van het krediet dat je in dat jaar leent.

Afbetaling van het krediet

Je begint met afbetalen in het jaar nadat je geen recht meer hebt op het levenlanglerenkrediet. Wanneer je er geen recht meer op hebt, ligt af van de uitschrijfdatum van je opleiding. Je kunt er 15 jaar over doen om de lening af te lossen, dit is met rente inbegrepen. Hoeveel je per maand afbetaald is afhankelijk van je inkomen. Een deel van dat inkomen telt niet mee bij de berekening. Dit is het vrijgestelde bedrag. Van het inkomen dat overblijft, moet je jaarlijks 12% aflossen op je schuld. Dit gebeurt in 12 maandelijkse termijnen. Na 15 jaar wordt een eventuele restschuld kwijtgescholden.

Hoe vind ik een geschikte opleiding?

Op Springest.nl, de partner van MBAOpleiding, is er een speciale levenlanglerenkrediet pagina. Hier zijn alle opleidingen te vinden waar dit krediet op van toepassing is, verdeeld per categorie en onderwerp. Hier is de specifieke pagina voor de MBA Opleidingen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version